3та награда на конкурсот за Етно-село Пирго во Југоисточниот плански регионТактик архитектура е добитник на трета награда за Етно-село Пирго во Југоисточниот плански регион.
Конкурсниот труд може да се поглчедне тука.