KOCKA BURGER


проект: Ентериер на "КОЦКА бургер"
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 90м2 
локација: Автокоманда, Скопје
година: 2020
соработници: Симона Талевска