Салон за Мебел на CHATEAU D'AX


проект: Салон за Мебел на CHATEAU D'AX

статус: во реализација

инвеститор: CHATEAU D'AX

површина: 2000м2

локација: Скопје

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски, Стефан Тодоровски

година: 2016