MELLOW


проект: Ентериер на стан во Тафталиџе
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 80 м2 
локација: Тафталиџе, Скопје
година: 2019
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска