Екстериерен простор на индивидуална куќа


проект: Екстериерен простор на индивидуална куќа 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 120 м2 
локација: Тафталиџе, Скопје
година: 2019
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска