SOMETHING BLUEпроект: Ентериер на стан во Центар

статус: реализиран

инвеститор: приватен

површина: 74м2

локација: Центар/ Градски Ѕид, Скопје

соработници: ЕнаСавева, Момчило Божиновски

година: 2016