TWO TALESпроект: Ентериер на стан во Козле/02

статус: во реализација

инвеститор: приватен

површина: 183м2

локација: Козле, Скопје

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски, Марија Грчева

година: 2017