MR.SPOCK


проект: Ентериер на стан во Кисела Вода/02

статус: во реализација

инвеститор: приватен

површина: 260м2

локација: Кисела Вода, Скопје

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски, Елена Трајковска

година: 2018