RENAISSANCE RESIDENCE


проект: Ентериер на стан во Кривидол/Карпош, Скопје
статус: проектно решение
инвеститор: приватен
површина: 130м2
локација: Кривидол/Карпош Скопје
соработници: Ена Савева, Елена Трајковска