TOUCH&GO


проект: Ентериер на стан во Охрид
статус: реализиран
инвеститор: приватен
површина: 40м2
локација: Охрид година: 2018
соработници: Ена Савева, Елена Трајковска