GARDEN LIVING/2


проект: Ентериер на стан во "City Garden"
статус: реализиран 
инвеститор: приватен
површина: 80 м2
локација: Карпош, Скопје
година: 2018
соработници: Ена Савева, Елена Трајковска