MEDITERRANEAN SPIRIT


проект: Ентериер на стан во Солун
статус: во реализација
инвеститор: приватен
површина: 130м2
локација: Солун, Грција
година: 2018
соработници: Ена Савева, Елена Трајковска