COLLAGE RESIDENCE


проект: Ентериер на стан во Аеродром / 02
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 48м2 
локација: Аеродром Скопје
година: 2018
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска