Конкурсен откуп за проектот за Факултет за информатички технологии и компјутерско инженерство


Тактик архитектура е добитник на откуп за конкурсниот труд за Факултет за информатички технологии и компјутерско инженерство. Конкурсниот труд може да се погледне тука.