Изведен ентериер на стан во City Garden

Изведен е станбен простор во City Garden Skopje со површина од Р=80м2. Ентериерното решение можете да го погледнете тука  https://taktik.mk/projects/residential/92Изведен ентериер на Arthur's во Градски Трговски Центар

Изведен е ентериер на продажен простор на Arthur's во Градски Трговски Центар Скопје. Ентериерното решение можете да го погледнете тука https://taktik.mk/projects/commercial/70Изведен e ентериер на стан во Охрид

Изведен е станбен простор во Охрид со површина од Р=40м2. Ентериерното решение можете да го погледнете тука https://taktik.mk/projects/residential/89Изведен ентериер на стан во Аеродром

Изведен е станбен простр во Аердорм со површина од Р=80м2. Ентериерното решение можете да го погледнете тука https://taktik.mk/projects/residential/80ИЗВЕДЕНИ деловни простории за PRIMA TOBACCO L.L.C. во Приштина, Косово

За потребите на PRIMA TOBACCO L.L.C.  во Приштина, Косово, изведен е проектот за ентеирерно уредување. Реализираниот проект можете да го погледнете тука.Деловни простории

Ентериер во нови Деловни простории во Приштина, Косово .  Ентериерот можете да го погледнете  тука.ДУНА Компјутери - CONCEPT STORE

За потребите на ДУНА Компјутери изведен е деловниот простор CONCEPT STORE во Градскиот Трговски Центар .  Ентериерот можете да го погледнете  тука.ДУНА Компјутери - конференциска сала

За потребите на ДУНА Компјутери изведен е деловен простор со конференциска сала во HYPERIUM Business Center. Ентериерот можете да го погледнете тука.Ентериер на стан во Карпош

Изведен е стан во Карпош со површина од 120м2, со употреба на едноставен дизајн и природни материјали во заедничките простори и нагласена индивидуалност на интимните простори, добивајќи композиција на спој на различности кои оптимално фукционираат...Ентериер на стан во Центар/ Градски ѕид

Изведен е стан во Центар/ Градски ѕид со површина од 74м2, со употребна на доминантни бои и текстури и разновидна материјализација, создавајќи динамичен ентериерен простор. Изведениот ентериер комплетно кореспондира со претходно изготвеното...Изведба на стан во Кисела Вода

Изведен е стан во Кисела Вода со површина од 80м2, со употреба на природни материјали и градација во  боја и текстура. Изведениот ентериер комплетно коренспондира со претходно изготвениот проект.  Ентериерот може да го погледнете тука.Конкурсен откуп за проектот за Факултет за информатички технологии и компјутерско инженерство

Тактик архитектура е добитник на откуп за конкурсниот труд за Факултет за информатички технологии и компјутерско инженерство. Конкурсниот труд може да се погледне тука.2-ра награда на конкурсот за Универзална сала Скопје

ТАКТИК архитектура е дохбитник на втората награда на конкурсот за Универзална сала во Скопје (конкурс со недоделена прва награда).Конкурсниот труд може да се погледне тука.3та награда на конкурсот за Етно-село Пирго во Југоисточниот плански регион

Тактик архитектура е добитник на трета награда за Етно-село Пирго во Југоисточниот плански регион. Конкурсниот труд може да се поглчедне тука.