Изведен ентериер на стан во Аеродром


Изведен е станбен простoр во Аеродром со површина од Р=80м2.
Ентериерното решение можете да го погледнете тукa https://taktik.mk/projects/residential/80