Изведен e ентериер на стан во Охрид


Изведен е станбен простор во Охрид со површина од Р=40м2.
Ентериерното решение можете да го погледнете тука