Изведен ентериер на Arthur's во Градски Трговски Центар


Изведен е ентериер на продажен простор на Arthur's во Градски Трговски Центар Скопје.
Ентериерното решение можете да го погледнете тука https://taktik.mk/projects/commercial/70