Изведен ентериер на Кафе бар Мурано


Изведен е ентериер на Кафе бар Мурано.
За повеќe инфо, на следниот линк:https://taktik.mk/projects/commercial/79