Ентериер на ресторан во Карпош


проект: Ентериер на ресторан во Карпош 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 100 м2 
локација: Карпош, Скопје
година: 2019
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска