Laminate and parquet store


проект: Ентериер на продавница за паркети и ламинати 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 170 м2 
локација: Карпош 4, Скопје
година: 2019
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска