TARGETS WEAPONS


проект: Ентериер на продавница за оружје 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 52 м2 
локација: Скопје
година: 2019
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска