TRIBECA BOTANIC SHOP&CAFE


проект: Ентериер на ресторан во Карпош
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 460 м2 
локација: Карпош 1, Скопје
година: 2019
соработници: Симона Талевска, Теја Ношпал