Оптика Прима


проект: Оптика Прима

статус: реализиран

локација: Skopje City Mall

површина:  45м2

клиент: Оптика Прима

година: 2012

Концептот на ентериерното решение за Прима Оптика се базира на максимална достапност во презентираните производи, преку користење на природни материјали и неутрални бои.

Ентериерот овозможува непречена цирклуација низ целиот простор. Акцентот е поставен на склуптуралниот наплатен пулт кој претставува фокална точка во ентериерот и придонесува кон современоста во целокупниот дизајн.