DIAS Shoes&Bags store


проект: Shoes&Bags store
статус: во реализација
површина: 45м2
локација: Центар, Скопје
година: 2018
соработници: Ена Савева, Елена Трајковска