Arthur's multi brand store Skopje City Mall


проект: Arthur's multi brand store Skopje City Mall 
статус: во реализација
инвеститор: Arthur's 
површина: 100м2
локација: City Mall Скопје
соработници: Ена Савева, Елена Трајковска