DUNA CONFERENCE HUB


проект: ДУНА Компјутери - конференциска сала

статус: реализиран

инвеститор: ДУНА Компјутери

површина: 60м2

локација: HYPERIUM Business Center

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски, Стефан Тодоровски

година: 2016