PRIMA TOBACCO PRISTINAпроект: Деловни простории

статус: реализиран

инвеститор: PRIMA TOBACCO L.L.C.

површина:
 300м2

локација: Приштина, Косово

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски

година: 2017