DUNA OFFICE HEADQUARTERS


проект:  Деловен објект

статус: во реализација

инвеститор: приватен

површина:
 1580м2

локација:  Злокуќани, Скопје

соработници: Ена Савева, Елена Трајковска, Андреј Клинчаров

година: 2018