THE WALNUT EFFECT


проект: Ентериер на стан во Карпош 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 70м2 
локација: Карпош Скопје
година: 2018
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска