FLOW RESIDENCE


проект: Ентериер на стан во Градски ѕид 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 80 м2 
локација: Градски ѕид, Скопје
година: 2019
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска