THE TOP


проект: Ентериер на кровна тераса
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 140м2 
локација: Водно, Скопје
година: 2020
соработници: Симона Талевска