PASTEL ELEGANCE


проект: Ентериер на станбен простор
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 120м2 
локација: Карпош 1, Скопје
година: 2020
соработници: Симона Талевска