RE-CONSTRUCTED


проект: Реконструкција на куќа во Нерези, Скопје
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 100м2 
локација: Нерези, Скопје
година: 2020
соработници: Симона Талевска