BLACK HAT


проект: надградба на станбена куќа

статус: во реализација

клиент: приватен

површина: 120м2

локација: Ѓорче Петров, Скопје

соработници: Ена Савева   Меланија Калајџиска

година: 2015