THE ELEGANT


проект: ентериер на стан во Карпош

статус: во реализација

инвеститор: приватен

површина: 120м2

локација: Карпош, Скопје

соработници: Ена Савева, Меланија Калајџиска

година: 2015