THE TRIANGLE


проект: станбена зграда во Центар

статус: во реализација

клиент: приватен

површина: 780 м2

локација: Центар, Скопје

соработници: Ена Савева, Меланија Калајџиска

година: 2016