THE MODERN BARN


проект: Ентериер на куќа во Козле

статус: во реализација

инвеститор: приватен

површина: 190м2

локација: Козле, Скопје

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски

година: 2016