THE URBAN LOFT


проект: Ентериер на стан во Карпош, Скопје

статус: во реализација

инвеститор: приватен

површина: 230м2

локација: Карпош, Скопје

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски

година: 2016