THE RIVERSIDE BUILDING


проект: станбена зграда во Криводол

статус: во реализација

клиент: приватен

површина: 1400 м2

локација: Кривидил, Скопје

соработници: Ена Савева, Момчило Божиновски, Марија Грчева

година: 2017