GARDEN LIVING/1


проект: Ентериер на стан во Карпош, Скопје

статус: проектно решение

инвеститор: приватен

површина: 74м2

локација: Карпош, Скопје

соработници: Ена Савева, Елена Трајковска

година: 2018