THE ULTIMATE BACHELOR PAD


проект: Ентериер на стан во Парк/03 
статус: во реализација 
инвеститор: приватен 
површина: 125м2 
локација: Градски парк Скопје
година: 2018
соработници: Елена Трајковска, Симона Талевска