Изведба на стан во Центар/ Градски ѕид


Изведен е стан во Центар/ Градски ѕид со површина од 74м2, со употребна на доминантни бои и текстури и разновидна материјализација, создавајќи динамичен ентериерен простор. Изведениот ентериер комплетно кореспондира со претходно изготвеното проектно решение.
Ентериерот може да го погледнете тука.