ИЗВЕДЕНИ деловни простории за PRIMA TOBACCO L.L.C. во Приштина, Косово


За потребите на PRIMA TOBACCO L.L.C.  во Приштина, Косово, изведен е проектот за ентеирерно уредување. Реализираниот проект можете да го погледнете тука.