Изведен ентериер на стан во City Garden


Изведен е станбен простор во City Garden Skopje со површина од Р=80м2.
Ентериерното решение можете да го погледнете тука link.