Изведен ентериер на Arthur's store во City mall


Изведен е ентериер за продажен простор на Arthur's  во City Mall Скопје.
За повеќe инфо, на следниот линк: https://taktik.mk/projects/commercial/96