Изведен ентериер на Канела Прима


Изведен е ентериер на Канела Прима.

За повеќe инфо, на следниот линк.