Изведен ентериер на продавница за паркети и ламинати


Изведен е ентериер на продавница за паркети и ламинати во Карпош 4, Скопје.

За повеќe инфо, на следниот линк.