Изведен ентериер на стан во Тафталиџе, Скопје


Изведен е станбен простор во Tафталиџе, Скопје со површина од Р=80м2.
Ентериерното решение можете да го погледнете тука  
link