Rental comfort 02


Изведен е ентериер на апартман во Карпош, Скопје. 
Повеќе инфо на следниот линк.